Kulturhus nieuws

Terug naar overzicht

Bibliotheek vanaf 30 augustus weer volledig open

De bibliotheek is vanaf 30 augustus weer volledig open, dus op maandag (14.30-16.00) donderdag (10.00-11.00)..

Geopend van 8.00 – 11.00

Op basis van de strengere regelgeving zoals afgekondigd in de persconferentie is besloten het Kulturhus..

Privacybeleid

 

Stichting Kulturhus ’t Kruispunt volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het algemeen kan gesteld worden dat het Kulturhus in het kader van privacy:

Kulturhus ’t Kruispunt heeft persoonsgegevens van haar donateurs (Noabers), klanten en leveranciers en van haar personeel en vrijwilligers.

  1. Donateurs
    Het Kulturhus heeft persoonsgegevens van haar donateurs. Deze zgn. Noabers doneren jaarlijks een overeengekomen geldbedrag.
    Van de donateurs zijn NAW- en contactgegevens en bankrekeningnummer geregistreerd om jaarlijks de donatie te kunnen innen. Deze gegevens worden bewaard door een extern administratiekantoor waarmee het Kulturhus een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.
    De persoonsgegevens van donateurs worden alleen door het Kulturhus gebruikt zoals hierboven beschreven en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
  2. Klanten en leveranciers.
    Het Kulturhus heeft contactgegevens van haar debiteuren en crediteuren ten behoeve van financiële administratie. Het boekhoudpakket is met wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor beheerder en extern administratiekantoor.

Facturen, grootboeken en jaarrekeningen worden minimaal zeven jaar bewaard zoals wettelijk voorgeschreven in een alleen voor personeel toegankelijke ruimte.

Persoonsgegevens van debiteuren worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Desgewenst kan het privacybeleid ten aanzien van personeel en vrijwilligers bij het Kulturhus worden opgevraagd.

Terug naar overzicht

Zaal huren in Kulturhus ‘t Kruispunt?

Bel ons op 0573 - 401636 of Stuur ons een e-mail

Exposeren in Kulturhus ‘t Kruispunt?

Bel ons op 0573 - 401636 of Stuur ons een e-mail